Mobilo aplikāciju izstrāde

Mobilo aplikāciju izstrāde - Apple Android un Microsoft telefoniem, planšetdatoriem. Iespējas, mobilo aplikāciju tirgū, praktiski neierobežotas, vairāk vai mazāk visu nosaka aplikācijas ideja/funkcionalitāte.

No vienkāršas aplikācijas līdz multifunkcionālai / sarežģītai. Pieredze krāta pēdējos 8 gadus.

Izstrādes process
 
Plānošana 1. Plānošana
Aplikācijas  struktūras izstrāde balstoties uz pozicionētā mērķa. Kopīga struktūras pārrunāšana, koriģēšana.
Dizaina izstrāde 2. Dizaina izstrāde
Pēc struktūras tiek izstrādāts atbilstošs dizains, kopīgi pārrunāts, koriģēšana līdz tiek apstiprināts.
Programmēšana 3. Programmēšana
Tehniskā projekta izpilde (plānošana, programmēšana). Paralēli notiek individuālu moduļu, funkciju testēšana, ka arī kopumā projekta testēšana.
Apmācība 4. Apmācība
Apmācība darbam ar aplikācijas  administrācijas sistēmu (ja tāda ir paredzēta), kopumā ar pašu aplikāciju.
Publikācija 5. Publikācija
Aplikācijas publicēšana - App Store Apple, Google Play, Windows Phone Apps.
Mārketings 6. Mārketings
Pēc vajadzības mārketinga stratēģijas izstrāde, Google Adwords / Facebook kampaņas, sociālo portālu sagatavošana, mārketinga izpilde.
 
Aplikācijas ​izstrādes rezultāts Atbilstoša mērķim. Ātra. Kvalitatīva. Droša. Termiņš Tiek noteikts katram projektam individuāli, balstoties uz projektu kopumā un tā darāmiem darbiem tā pilnīgai īstenošanai. Parasti no 3 līdz 6 mēnešiem, vai vairāk, ja projekts ir apjomīgs vai pietiekami tehniski sarežģīts.
Cena Cena tiek aprēķināta tāpat kā termiņš - precizējot katru darbu individuāli un kopumā. Programmēšanas valodas Swift, Java, HTML, CSS, JS, PHP, MySql, PostgreSQL

Visam pamatā ir līgums, kurā tiek definētas abu pušu tiesības un pienākumi.
 
Kvalitatīvi risinājumi!
Svarīgi 7 reizes nomērīt un tad izstrādāt, mēs Jums palīdzēsim no A līdz Z, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti!  Personalizēta pieeja Jūsu projektam!
Telefons: +371 29539931