Mobilo aplikāciju izstrāde

Mobilo aplikāciju izstrāde - Apple Android un Microsoft telefoniem, planšetdatoriem. Iespējas, mobilo aplikāciju tirgū, praktiski neierobežotas, vairāk vai mazāk visu nosaka aplikācijas ideja/funkcionalitāte.

No vienkāršas aplikācijas līdz multifunkcionālai / sarežģītai. Pieredze krāta pēdējos 7 gadus.

Izstrādes process
1. Plānošana - Aplikācijas  struktūras izstrāde balstoties uz pozicionētā mērķa. Kopīga struktūras pārrunāšana, koriģēšana.
2. Dizaina izstrāde - Pēc struktūras tiek izstrādāts atbilstošs dizains, kopīgi pārrunāts, koriģēšana līdz tiek apstiprināts.
3. Programmēšana - Tehniskā projekta izpilde (plānošana, programmēšana). Paralēli notiek individuālu moduļu, funkciju testēšana, ka arī kopumā projekta testēšana.
4. Apmācība - Apmācība darbam ar aplikācijas  administrācijas sistēmu (ja tāda ir paredzēta), kopumā ar pašu aplikāciju.
5. Publikācija - Aplikācijas publicēšana - App Store Apple, Google Play, Windows Phone Apps.
6. Mārketings - Pēc vajadzības mārketinga stratēģijas izstrāde, Google Adwords / Facebook kampaņas, sociālo portālu sagatavošana, mārketinga izpilde.

Aplikācijas ​izstrādes rezultāts - Atbilstoša mērķim. Ātra. Kvalitatīva. Droša.

Termiņš: Tiek noteikts katram projektam individuāli, balstoties uz projektu kopumā un tā darāmiem darbiem tā pilnīgai īstenošanai. Parasti no 3 līdz 6 mēnešiem, vai vairāk, ja projekts ir apjomīgs vai pietiekami tehniski sarežģīts. 

Cena: Cena tiek aprēķināta tāpat kā termiņš - precizējot katru darbu individuāli un kopumā.

Programmēšanas valodas: Swift, Java,  HTML, CSS, JS, PHP, MySql, PostgreSQL

Visam pamatā ir līgums, kurā tiek definētas abu pušu tiesības un pienākumi.
 
Kvalitatīvi risinājumi!
Svarīgi 7 reizes nomērīt un tad izstrādāt, mēs Jums palīdzēsim no A līdz Z, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti!  Personalizēta pieeja Jūsu projektam!
Telefons: +371 29539931